Home

Contact:


email: sk-trans@o2.pl

tel: +48 502 624 669

skype: sk_trans

 

Zbylitowska Góra,

ul. Wyszyńskiego 57

33-113 Zgłobice

Firmę naszą cechują punktualność, szybkość, troska o powierzone mienie, bezpieczne czynności załadunkowe i rozładunkowe. Możliwość monitorowania ładunku.

Nasza firma jest objęta ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika w ruchu międzynarodowym zgodnie z konwencja CMR, AETR, TIR. Ubezpieczeniem objęte są wszelkie ryzyka związane z transportem i innymi okolicznościami mogące wystąpić podczas transportu.
Ubezpieczenie jest zawarte z jedną z największych firm świata jaka jest firma ALIANZ. Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie wynosi 350 000EUR  w ruchu międzynarodowym i krajowym. Czytaj dalej…

Sławomir Kociubiński