Lohr Lohr Lohr

SK-TRANS

Firmę naszą cechują punktualność, szybkość, troska o powierzone mienie, bezpieczne czynności załadunkowe i rozładunkowe. Możliwość monitorowania ładunku.
Nasza firma jest objęta ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika w ruchu międzynarodowym zgodnie z konwencja CMR, AETR, TIR. Ubezpieczeniem objęte są wszelkie ryzyka związane z transportem i innymi okolicznościami mogące wystąpić podczas transportu.
Ubezpieczenie jest zawarte z jedną z największych firm świata jaka jest firma ALIANZ. Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie wynosi 350 000EUR  w ruchu międzynarodowym i krajowym. Czytaj dalej…

Sławomir Kociubiński

Kontakt

  email: sk-trans@o2.pl

  tel: +48 502 624 669

  skype: sk_trans

  Zbylitowska Góra,

      ul. Wyszyńskiego 57

      33-113 Zgłobice

Zasięg działalności

 • Polska
 • Francja
 • Niemcy
 • Hiszpania
 • Belgia
 • Dania
 • Szwajcaria
 • Włochy
 • Słowenia
 • Węgry
 • Rosja: Moskwa