Business

F.H.U SK- TRANS

Kociubiński Sławomir
ul. Wyszyńskiego 57
33-113 Zbylitowska Góra k/ Tarnowa
tel/fax: 14 674 32 09
mobil: 502624669

Firmę naszą cechują punktualność, szybkość, troska o powierzone mienie, bezpieczne czynności załadunkowe i rozładunkowe. Możliwość monitorowania ładunku.
Nasza firma jest objęta ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika w ruchu międzynarodowym zgodnie z konwencja CMR, AETR, TIR. Ubezpieczeniem objęte są wszelkie ryzyka związane z transportem i innymi okolicznościami mogące wystąpić podczas transportu.
Ubezpieczenie jest zawarte z jedną z największych firm świata jaka jest firma ALIANZ. Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie wynosi 400 000EUR  w ruchu międzynarodowym i krajowym.

Jesteśmy licencjonowanym przewoźnikiem specjalizującym się w transporcie samochodów osobowych i dostawczych. Na terenie całej Europy.

Posiadamy specjalistyczne zestawy do przewozu :

  • 8,9 do 10 samochodów osobowych – na autotransporterach typu Lohr
  • 2-4 busy typu VW  Crafter, T5