Ubezpieczenie

Nasza firma objęta jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej Przewoźnika w ruchu międzynarodowym zgodnie z Konwencją CMR, AETR i TIR. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie ryzyka związane z transportem i inne okoliczności, które mogą wystąpić podczas transportu.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie wynosi 400 000 EUR w ruchu międzynarodowym i krajowym.